GDPR

A Hotel Ózon Kft. (1051-Budapest, Deák F. u. 21., adószám: 11167806-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-885031) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató a https://hotelozon.hu/ weboldal és a Hotel Residence Ózon**** adatkezelését szabályozza.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 
 

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Hotel Ózon Kft.
Székhely: 1051-Budapest, Deák F. u. 21.
E-mail:  info@hotelozon.hu
Telefon: +36-37-506-000

MEGÉRI ITT FOGLALNI
Legjobb ár garancia
Azonnali visszaigazolás
Aktuális ajánlatok
Nincs foglalási díj